Skip to content

Aparicións

Artigos noutros medios:

Ponencias:

Artigos académicos:

Ponencias académicas:

  • Diz Pico, J. (2017). Neoloxía e ideoloxía: unha proposta universal a partir do galego. 1st International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages. Universitat de Barcelona: Barcelona.
  • Diz Pico, J. (2017) The process of compiling a Twitter corpus for Galician. Sociolinguistics Summer School 8. Universitat de Barcelona: Barcelona.

Entrevistas e declaracións aos medios: