Skip to content

Aparicións

Colaboracións regulares:

  • El ratón ciego, publicación sobre lingüística (9 artigos entre 2016 e 2017)
  • terrae, revista trimestral xeneralista (7 artigos entre 2014 e 2017)
  • Talk like a Spaniard, consellos para aprendentes de castelán (38 dicas entre 2014 e 2015)
  • The blind mouse, blogue sobre etimoloxía (34 entradas entre 2013 e 2014)
  • Tanaka Music, blogue de música (48 artigos entre 2009 e 2011, baixo o alcume Mechanix)

Artigos noutros medios:

Ponencias:

Artigos académicos:

Ponencias académicas:

  • Diz Pico, J. (2017). Neoloxía e ideoloxía: unha proposta universal a partir do galego. 1st International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages. Universitat de Barcelona: Barcelona.
  • Diz Pico, J. (2017) The process of compiling a Twitter corpus for Galician. Sociolinguistics Summer School 8. Universitat de Barcelona: Barcelona.

Entrevistas e declaracións aos medios: