Skip to content

Aparicións

Publicacións e colaboracións:

 • Balura, relato incluído en L’Horru Máxicu [Ediciones Radagast] (2024)
 • O Gran Peludín, relato incluído en L’Horru de Vapor [Ediciones Radagast] (2023)
 • In nomine partis, aventura de rol incluída no xogo Depués d’Ochobre [Ediciones Radagast] (5 de outubro de 2020)
 • tetris, artículo do Martes Neológico [Centro Virtual Cervantes] (24 de abril de 2018)
 • teletransportación, artículo do Martes Neológico [Centro Virtual Cervantes] (20 de xuño de 2017)
 • Falaísmo, columna en Luzes (maio de 2017)
 • Bel, N., Diz-Pico, J., Marimon, M., & Pocostales, J. (2017). Classifying short texts for a Social Media monitoring system. Procesamiento Del Lenguaje Natural, 59, 57-64. Recuperado de http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/5493
 • El ratón ciego, publicación dixital sobre lingüística (9 artigos entre 2016 e 2017)
 • terrae, revista trimestral xeneralista (7 artigos entre 2014 e 2017)
 • Van Dijk, Teun A. (2016). Estudios críticos del discurso: Un enfoque sociocognitivo (Trad. Laura Sánchez de la Sierra y Jorge Diz Pico). Discurso y Sociedad, 10(1), 167-193. Recuperado de http://www.dissoc.org/es/ediciones/v10n01/DS10(1)Van%20Dijk.pdf
 • Cocretas de crocodilo y Ira, Dos vueltas al sol (29 de decembro de 2015)
 • Talk like a Spaniard, consellos para aprendentes de castelán (38 dicas entre 2014 e 2015)
 • The blind mouse, blogue sobre etimoloxía (34 entradas entre 2013 e 2014)
 • Tanaka Music, blogue de música (48 artigos entre 2009 e 2011, baixo o alcume Mechanix)
 • Torradiñas de marmelada, Clonazepam (4 de abril de 2012)

Palestras e presentacións:

Entrevistas e declaracións aos medios:

Cítaseme/menciónaseme en: