Skip to content

Morcego

O obxectivo desta páxina é recoller o nome da orde Chiroptera en moitas linguas distintas.

Por que? A idea veume cando me decatei de que moitas delas acodían a comparanzas con ratos. Tentando ver se sempre era así, descobrín outro bloque que falaba do seu aletexo, e outras da súa pel de coiro, e así. Polo que decidín recompilar todas as que ía encontrando.

É un proxecto, abofé, eternamente en curso e sen ánimo exhaustivo, mais espero que vos sexa tan interesante como a min!


Africáner: vlermuis

Vén do neerlandés vleermuis, «rato con ás». Daquela, «rato con ás».

Fonte

Alemán: Fledermaus

Vén do antigo alto alemán Fledermüs, á vez de fledar (hoxe flattern) «aletexar» e máis Müs (hoxe Maus), «rato». Daquela, «rato aletexante».

Fonte

Asturiano: esperteyu

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver. Daquela, «nocturno».

Fonte

Azteca: quimichpapalotl

Vén de quimich, «rato», e máis paplotl, «bolboreta». Daquela, «rato bolboreta».

Fonte

Bosnio: slijepi miš

Vén de slipeji, «cego» e máis miš, «rato». Daquela, «rato cego».

Fonte

Castelán: murciélago, murceguillo

Vén dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caeculos, diminutivo de caecus («cego»). A forma intermedia murciégalo sofriu metátese até a actual murciélago (e logo dando o diminutivo murceguillo. Daquela, «rato ceguiño».

Fonte

Castelán: vespertilio

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver. Daquela, «nocturno».

Fonte

Catalán: ratpenat, rata pennada, rata penàa, rata pinyada

Veñen todas elas de rat, «rata», e máis doutro termo derivado dende o latín pennata, «alada». Daquela, «rata con ás».

Fonte

Catalán: muricec, musserec, burissec, esmuriac, esmoriac, muriac

Veñen dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caecus, «cego» (a través dunha forma intermedia cec), que deu en muricec. Esta daría logo por unha banda burissec e musserec (a última por metátese) e por outra esmuriac, esmoriac e muriac. Daquela, «rato cego».

Fonte

Catalán: esvoliac, voliac, volicec

Son variantes de esmoriac (esvoliac e voliac) e muricec (volicec) cruzadas coa raíz volar, «voar» (ver enriba). Daquela, «voador» e «voador cego».

Fonte

Chinés: sein-shii

Vén de «rato» e máis «ceo». Daquela, «rato do ceo».

Fonte

Éuscaro: saguzar

Vén de sagu, «rato», e máis zahar, «vello». Daquela, «rato vello».

Fonte

Éuscaro: gau-enara

Vén de gau, «noite», e máis enara, «andoriña». Daquela, «andoriña da noite».

Fonte

Estonio: nakhiir

Vén de «rato» e máis «coiro». Daquela, «rato de coiro».

Fonte

Francés: chauve-souris

Vén de chauve, «calvo», e máis souris, «rato». Daquela, «rato calvo».

Fonte

Galego-portugués: morcego

Vén dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caecus, «cego». Daquela, «rato cego».

Fonte

Inglés: airymouse, arymouse

Vén de air ou a súa variante ar, «ar» máis -y (formación de adxectivo) e máis mouse, «rato». Daquela, «rato do ar».

Fonte

Inglés: bat

Vén do inglés medieval bakke, probabelmente do nórdico antigo leðrblaka, «aletexante de coiro» (o cambio do -k- a -t- puido vir por influxo do latín blatta «avelaíña»). Daquela, «aletexante».

Fonte

Inglés: leatherwing

Vén de leather, «coiro», e máis wing, «á». Daquela, «á de coiro».

Fonte

Inglés: rattle-mouse, flitter-mouse, flicker-mouse, flinder-mouse

Vén de diferentes verbas para «axitarse» (rattle, flitter, flicker, flinder) e máis mouse, «rato». Daquela, «rato que se axita».

Fonte

Irlandés: amadáinín

Vén de «pequeno bufón». Daquela, «bufonciño».

Fonte

Irlandés: bás dorcha

Vén de «morte» e «escura». Daquela, «morte escura».

Fonte

Irlandés: eitleog

Vén de eitil, «voar». Daquela, «voador».

Fonte

Irlandés: ialtóg

Vén dunha antiga forma íatlu, «morcego», de orixe incerta, e -og, diminutivo. Daquela, «morceguiño».

Fonte

Irlandés: leadhbóg leathair

Vén de «farrapo» e «coiro». Daquela, «farrapo de coiro».

Fonte

Irlandés: sciathán leathair

Vén de «á» e «coiro». Daquela, «á de coiro».

Fonte

Italiano: pipistrello

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver, a través dunha variante vipistrello. Daquela, «nocturno».

Fonte

Neerlandés: vleermuis

Vén dos neerlandeses antigos «alado» e máis «rato». Daquela, «rato alado».

Fonte

Ruso: летучая мышь

Vén de «voador» e máis «rato». Daquela, «rato voador».

Fonte