Proxecto Morcego

O obxectivo do Proxecto Morcego é recoller o nome da orde Chiroptera na meirande cantidade de linguas posíbeis. Por que? A idea principiou cando me decatei de que moitas delas acodían a comparanzas con ratos. Tentando ver se todas eran así, descobrín outro bloque que falaba do seu aletexo, e outras da súa pel de coiro, e así. Polo que decidín xuntalas todas. É un proxecto, abofé, inda en curso. Espero que vos prestar!

 1. Africáner
 2. Alemán
 3. Asturiano
 4. Azteca
 5. Bosnio
 6. Castelán
 7. Catalán
 8. Chinés
 9. Éuscaro
 10. Estonio
 11. Francés
 12. Galego
 13. Inglés
 14. Italiano
 15. Neerlandés
 16. Portugués
 17. Ruso
Africáner: vlermuis

Vén do neerlandés vleermuis, «rato con ás». Daquela, «rato con ás».

Fonte

Alemán: Fledermaus

Vén do antigo alto alemán Fledarmüs, á vez de fledar (hoxe flattern) «aletexar», e máis Müs (hoxe Maus), «rato». Daquela, «rato aletexante».

Fonte

Asturiano: esperteyu

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver. Daquela, «nocturno».

Azteca: quimichpapalotl

Vén de quimich, «rato», e máis papalotl, «bolboreta». Daquela, «rato bolboreta».

Fonte

Bosnio: slijepi miš

Vén de «cego» e máis «rato». Daquela, «rato cego».

Fonte

Castelán: murciélago, murceguillo

Vén dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caeculus, miúdo de caecus («cego»). A forma intermedia murci?galo sofriu metátese até a atual murciélago (e logo dando o diminutivo murceguillo. Daquela, «rato ceguiño».

Fonte

Castelán: vespertilio

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver. Daquela, «nocturno».

Fonte

Catalán: ratpenat, rata pennada, rata penàa, rata pinyada

Veñen todas elas de rat, «rata», e máis doutro termo derivado dende o latín pennata, «alada». Daquela, «rata con ás».

Fonte

Catalán: muricec, musserec, burissec, esmuriac, esmoriac, muriac

Veñen dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caecus, «cego» (a través dunha forma intermedia cec), que deu en muricec. Esta daría deseguido por unha banda burissec e musserec (a última por metátese), e por outra esmuriac, esmoriac e muriac. Daquela, «rato cego».

Fonte

Catalán: esvoliac, voliac, volicec

Son variantes de esmoriac (esvoliac e voliac) e muricec (volicec), cruzadas coa raíz volar, «voar» (ver enriba). Daquela, «voador» e «voador cego».

Fonte

Chinés: sein-shii

Vén de «rato» e máis «ceo». Daquela, «rato dos ceos».

Fonte

Éuscaro: saguzar

Vén de sagu, «rato», e máis zahar, «vello». Daquela, «rato vello».

Fonte

Éuscaro: gau-enara

Vén de gau, «noite», e máis enara, «andoriña». Daquela, «andoriña da noite».

Fonte

Estonio: nahkhiir

Vén de «rato» e máis «coiro». Daquela, «rato de coiro».

Fonte

Francés: chauve-souris

Vén de chauve, «calvo», e máis souris, «rato». Daquela, «rato calvo».

Fonte

Galego: morcego

Vén dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caecus, «cego». Daquela, «rato cego».

Fonte

Inglés: bat

Vén do inglés medieval bakke, probábelmente do nórdico antigo leðrblaka «aletexante de coiro» (o cambio do -k- a -t- puido vir por influxo do latín blatta «avelaíña»). Daquela, «aletexante»

Fonte

Italiano: pipistrello

Vén do latín vespertilio, «nocturno», este de vesper, «serán», polas horas nas que se adoitan ver, a través dunha variante vipistrello. Daquela, «nocturno».

Fonte

Neerlandés: vleermuis

Vén dos neerlandeses antigos «alado» e máis «rato». Daquela, «rato con ás».

Fonte

Portugués: morcego

Vén dos latíns mur, dativo de mus («rato») e máis caecus, «cego». Daquela, «rato cego».

Fonte

Ruso: летучая мышь

Vén de «voador» e máis «rato». Daquela, «rato voador».

Fonte