Skip to content

Enquisa de agradabilidade

Enquisa de agradabilidade a galegos das variedades románicas de España:

  1. galego
  2. portugués
  3. asturiano
  4. valenciano
  5. castelán
  6. canario
  7. catalán
  8. andaluz
Enquisa de agradabilidade a galegos.

Curiosamente, os galegos din que o catalán parécese máis ao galego do que o valenciano, mais comprenden mellor este último. (O propio artigo di que o máis probábel é que, para a comprensión, inevitabelmente entre en xogo o coñecemento do castelán tamén.)

Enquisa de semellanza a galegos.
Enquisa de comprensión a galegos das variedades románicas de España.

Todas estas gráficas saen deste artigo de Sousa, Calaza, Suárez Quintas e Santos Raña (2017).

Publicado orixinalmente en Twitter.

Podes interaxir con esta entrada de moitas formas: con pingbacks, con webmentions ou simplemente respondendo a través do Fediverso, por exemplo visitándela en Mastodon.